top of page

REDOVISA DITT EVENT

Om eventet beviljas stöd från eventpotten ska slutredovisning skickas in senast 3 månader efter genomfört arrangemang. Skicka slutredovisningen tillsammans med faktura på det beviljade beloppet inklusive eventuell moms till info@eventisunne.se
bottom of page