REDOVISA DITT EVENT

Om eventet beviljas stöd från eventpotten ska slutredovisning skickas in senast 3 månader efter genomfört arrangemang. Skicka slutredovisningen till info@eventisunne.se eller via post till Event i Sunne, c/o Fryksdalens Sparbank, Box 223, 686 25 Sunne