REDOVISA DITT EVENT

Om eventet beviljas stöd från eventpotten ska slutredovisning skickas in senast 3 månader efter genomfört arrangemang. Skicka slutredovisningen till info@eventisunne.se eller via post till Event i Sunne, c/o Fryksdalens Sparbank, Box 223, 686 25 Sunne

OM OSS >

Event i Sunne är en ideell förening som består av lokala företag och föreningar som tillsammans satsat pengar i en eventpott för att få fler saker att hända i Sunne.

KONTAKTA OSS >

E: info@eventisunne.se

© 2020 Event i Sunne