GENOMFÖRDA EVENT

Trots Covid-19 pandemin har vi kunnat stötta tre event under 2020 som kunnat genomföras på ett säkert sätt. En stor eloge till de som lyckats skapa event, trots den rådande situationen.

 

Övriga arrangemang som fått beslutad sponsring från Event i Sunne under 2020, men som ej kunde genomföras under året på grund av pandemin, har möjlighet att genomföra dem vid ett senare tillfälle när detta är möjligt.