GENOMFÖRDA EVENT

Här är de event som fått sponsring via Event i Sunne 2020-2022.

 

Övriga arrangemang som fått beslutad sponsring från Event i Sunne under 2020, men som ej kunde genomföras under 2020 eller 2021, har möjlighet att göra en ny ansökan.