GENOMFÖRDA EVENT

Trots Covid-19 pandemin har vi kunnat stötta sex event under 2020-2021 som kunnat genomföras på ett säkert sätt. En stor eloge till de som lyckats skapa event, trots den rådande situationen.

 

Övriga arrangemang som fått beslutad sponsring från Event i Sunne under 2020, men som ej kunde genomföras under 2020 eller 2021, har möjlighet att göra en ny ansökan.