top of page

ANSÖK OM SPONSRING FRÅN EVENT I SUNNE

Ny ansökningsomgång för sponsring av event under sommaren 2024 sker fram till 17 maj.

ANSÖK OM SPONSRING FRÅN EVENT I SUNNE

Arrangemanget ska ha ett av värde för Sunnes attraktivitet och besöksnäring samt äga rum i Sunne kommun.

Det kan till exempel vara olika typer av event som tävlingar, musikarrangemang eller utställningar/mässor med mera. Idén behöver inte vara ny, men vi ser gärna att något nyskapande satsning är med i er ansökan för att exempelvis locka fler besökare eller utveckla eventet ytterligare.

Vi prioriterar event som ger störst lokalekonomiska effekter och sätter Sunne på kartan. Beskriv på vilket sätt ert event bidrar till det lokala samhället i er ansökan.

Vid sponsring av event ska exponering av medfinansiärer finnas med i all information och marknadsföring av arrangemanget/programmet.


Obs! Budget för eventpotten är begränsad. Event i Sunnes styrelse bedömer projektets kvalitet, planering och ekonomi med mera. Om projektet beviljas stöd från eventpotten ska slutredovisning skickas in senast tre månader efter genomfört arrangemang. 

VAD KAN DU INTE SÖKA PENGAR FÖR?

Driftskostnader och löpande kostnader som t ex hyra och löner etc i ordinarie verksamhet. 

Vi godkänner inte ansökningar som är uppenbart skadliga för miljön, religiösa och politiska event eller event som strider emot Event i Sunnes grundläggande värderingar om människors lika värde.

HUR GÅR DET TILL?

 1. Ansökan fylls i och skickas in med eventuella bilagor till  info@eventisunne.se eller till Event i Sunne c/o Kjell-Åke Hagström, Strandvägen 19, 686 30 Sunne

 2.  Styrelsen för Event i Sunne tar beslut om att bevilja eller neka er ansökan

 3. Är något oklart kan styrelsen be er komplettera er ansökan

 4. Beviljad ansökan betalas ut efter genomfört event, om inget annat avtalas

 5. Efter ni genomfört ert event vill vi ha in en slutredovisning där ni ska visa upp vad ni gjort, till exempel genom dokumentation (film, bilder, hemsida, artikel eller liknande) och en kortare redovisning.
  Läs mer om slutrapportering här.

 

Viktig info

 • Styrelsen beslutar vilka ansökningar som godkänns, avslås eller som behöver kompletteras. Beslutet kan inte överklagas.

 • Evenemanget ska ha ett klart och tydligt start- och slutdatum, och anges i ansökningsformuläret.

 • Försök hålla er kortfattade i beskrivningen av vad ni vill göra, men ändå så pass utförliga att styrelsen inte behöver be er komplettera eller förtydliga ansökan. Tänk på att styrelsen inte känner till alla omständigheter runt er förening/företag eller ansökan. Ju tydligare en ansökan är desto snabbare kan ett beslut fattas och eventuella bidrag delas ut

 • Alla evenemang som får sina ansökningar godkända ska via exempelvis affischer, flyers, inbjudningar, föreningens hemsida tydligt visa att Event i Sunne stödjer projektet eller evenemanget.

Obs! Lokala företag och föreningar har gått in med medel för att tillsammans stötta arrangemang i Sunne kommun. Eventpotten är begränsad och Event i Sunne är inte skyldig att ”fylla på” potten.


Motprestation
Motprestation förhandlas i fall till fall beroende på eventets art och storlek.

Det kan t ex handla om

 • ett antal fribiljetter

 • Logotyper i marknadsföring runt eventet

 • Meet and greet

 • Med mera …

bottom of page