Ska du anordna

ett event?

På grund av den rådande pandemin, tar vi ej emot några ansökningar
under 2021

Vill du veta mer om Event i Sunne och vad vi arbetar för?

Ansök om stöd till ditt event här.

Efter genomfört event så ska du redovisa ditt event.